在神話裡,土地一向具有生育以及富饒概念,例如北歐霜巨人Ymir死後形成大地和中國盤古初開的故事,所以土元素具有提供富足以及生長的力量,象徵固態、食物、土壤,對於農耕時期的人類尤其重要,也發展出龐雜的地母神信仰,例如希臘時代的Gaia以及其女兒迪蜜特Demeter ,及孫女帕瑟芬Persephone就很明顯是專司農業生展以及大地四時運行的女神。此外,出生以及死亡都在大地上進行,因此土元素本身俱有一種威嚴和仁慈。

土元素與海底輪連結,可以促進海底輪的活化與鞏固。它又被認為如同女神的化身,所以其像徵物也被視為女神的親臨,鹽以及水晶等礦產被視為母神力量的展現,亦被視為驅邪物以及護身物。

五芒星除具有女神子宮的意義外,亦被視為土元素的代表,另外還有大釜也被視為土元素的象徵,具有能調和眾多物質創造出新產物的特性。

由以上大家理解為甚麼小秘義中的土元素以錢幣或五角星作為代表,除表達富足與豐饒、母親與守護、死亡與重生等像徵外,在五角星牌組中,亦通用具有商業、產業、不動產、土地、賞金等等意思。此外亦有前人定義其方位代表北方,顏色為黑色、褐色、緣色、白色。季節為冬季,時刻為午夜時份。

四元素與季節的對應問題

後者的對應則同時包括宮庭牌,權杖A–春,權杖皇后:白羊座,權杖二至四對應3月21至4月20三個旬,錢幣國王:金牛座,錢幣五至七對應4月21日至5月20日個旬期。寶劍騎士:雙子座,寶劍八至十對應5月21至6月20日三個旬期。聖杯A–夏,聖杯皇后:巨蟹座,聖杯二至四對應6月21日至7月21日三個旬期。權杖國王:獅子座,權杖五至七對應7月22日至8月22日三個旬期。錢幣騎士:處女,錢幣八至十對應8月23日至9月22日三個旬期。寶劍A–秋,寶劍皇后:天秤,寶劍二至四對應9月23日至10月22日三個旬期。聖杯國王:天蠍,聖杯五至七對應10月23日至11月22日三個旬期。權杖騎士:射手,權杖八至十對應11月23日至12月21日三個旬期。錢幣A–冬,錢幣皇后:魔羯,錢幣二至四對應12月22日至1月19日三個旬期。寶劍國王:水瓶,寶劍五至七對應1月20日至2月18日三個旬期。聖杯騎士:雙魚座,聖杯八至十對應2月19日至3月20日三個旬期(註:一旬為10日)

以上兩者只有Ace版組的季節對應有所出入,而其他內容相同,而又以後者的用法似乎較配合前面提及過四元素季節性的定義呢!

Mylene

http://hk.myblog.yahoo.com/sweet_tarot

—————-

2 thoughts on “淺談四元素與一般塔羅牌的關係(下)”

其實淨係呢個對應表,都好多版本 好似我本書咁,我都用緊另一個TABLE 我覺得就四元素配對季節,仲係有好多的說法 傳統希臘說法﹕ 春火 夏水 秋風 冬土 卡巴拉說法 土春 夏火 秋水 冬風 仲有D唔知咩說法 真係亂到嘔 [版主回覆09/29/2009 09:52:00]我都有呢個感覺,係好亂,好似睇Rider Waite咁,佢錢幣牌組d人穿既衫都比較厚,感覺似冬天,而錢幣5,就更加給人一種係冬天裡好慘,孤伶伶一個人,錢又不多或無錢既感覺。真係果d季節既對應,唔知古人係點諗出來….

希臘用本位去決定 卡巴拉用天使去決定 其他仲有好多.. 好似土=冬我都見過

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 ( 登出 /  變更 )

您的留言將使用 Twitter 帳號。 ( 登出 /  變更 )

在塔羅解牌技巧中,四大元素(火元素、水元素、風元素、土元素)配法的輔助性質很重要,通常都是當其他解法處理好之後,才使用元素配法來補強。當然,元素配法也可以單獨使用,因為它可以幫助解牌者很快的抓出牌組中的重點,而且相當簡單、好用,準確率也相當高。

但前提是必須把元素配法熟練,並熟記每一張牌所屬的元素,由於元素會受正逆位而翻轉改變,例如:當逆位時「火元素與水元素會互轉、風元素與土元素互轉」。

Ps.有幾張大阿爾卡主牌含兩種元素。例如:命輪/水、火;審判/火、水;世界/土、風。

1、火元素:行動與力量的表徵(權杖牌組、皇帝、力量、命輪、節制、塔、太陽、審判)

火元素代表行動力、活動力、精力與爆發力,是一種相當主動、直接的行為,速度相當快,又可以視為外在的表現與行動力,甚至是肢體上的活動或衝突。火元素也是一種實踐的力量,表示一件事情演進的能量,或是所擁有能夠繼續下去的力量,因此若缺少、或這份力量不足的話,這件事情的發展就可能遲緩、或停擺。

2、水元素:象徵柔性與情感(聖杯牌組、女祭司、戰車、命輪、吊人、死神、月亮、審判)

水元素代表情感、溝通、交流、互動,象徵愛、親情,以及人與人之間的互動關係。水元素也有學習的意涵,包括學習與教導之意,水元素的動作比較柔和且緩慢,是一種很柔性的力量,但這種力量是非常大的,因為一滴雨水可以成就大海、絕對不能小看。

3、風元素:意味著思考與飄忽(寶劍牌組、愚者、魔術師、戀人、正義、星星、世界)

風元素代表理智、理性、思考、思緒,與內在精神相關聯,也是一種念頭或念力,可視為精神上的互動或溝通,這種精神上的互動或溝通可能是內在的,屬於自身的;也可能是外在、屬於自己與他人。

內在是指內省或自我矛盾,外在則視為精神交流或是遠距離的情感交流。風元素的速度也是快速的,可以看成是一念之間的速度,但因為只存在於思考層面,所以有先思考之後再行動的意思。

4、土元素:代表實際與物質(錢幣牌組、皇后、教宗、隱士、惡魔、世界)

土元素是一種很實際的狀況,有安全感、安定、穩定之意,甚至金錢上的滿足,是屬於比較物質表象的狀態。土元素也可視為實際的結果、成果,是一件事情進展到最終時呈現的狀態。土元素的動力幾乎是靜止的,雖然也有運作時期,卻都是因為另外三種元素而使土元素有了短暫的動力,但因為太過短暫,所以不太需要特別強求。

就元素消長來說,四種元素基本上是各自存在、互相平衡,但這種平衡狀態並非永久,總是互有消長,當這種狀況發生時,就會產生元素失衡,問題就是這樣發生的。

以下略舉兩個元素的消長變化,提供給大家去思考與推想:

火元素VS水元素:

火元素過強水元素衰弱,容易發生衝突、衝動、無法溝通的狀況。

水元素過強火元素衰弱,容易說得多、做得少,而且進度緩慢。

火元素VS風元素:

火元素過強風元素衰弱,容易沒經過仔細思考就行動。

風元素過強火元素衰弱,容易花太多時間思考,但行動力不足。

火元素VS土元素:

火元素過強土元素衰弱,容易虎頭蛇尾、雷聲大雨點小,或是三分鐘熱度,缺少維持的力量。

土元素過強火元素衰弱,容易目標太大、太多,卻無行動力去完成。

在塔羅解牌技巧中,四大元素(火元素、水元素、風元素、土元素)配法的輔助性質很重要,通常都是當其他解法處理好之後,才使用元素配法來補強。當然,元素配法也可以單獨使用,因為它可以幫助解牌者很快的抓出牌組中的重點,而且相當簡單、好用,準確率也相當高。

但前提是必須把元素配法熟練,並熟記每一張牌所屬的元素,由於元素會受正逆位而翻轉改變,例如:當逆位時「火元素與水元素會互轉、風元素與土元素互轉」。

Ps.有幾張大阿爾卡主牌含兩種元素。例如:命輪/水、火;審判/火、水;世界/土、風。

1、火元素:行動與力量的表徵(權杖牌組、皇帝、力量、命輪、節制、塔、太陽、審判)

火元素代表行動力、活動力、精力與爆發力,是一種相當主動、直接的行為,速度相當快,又可以視為外在的表現與行動力,甚至是肢體上的活動或衝突。火元素也是一種實踐的力量,表示一件事情演進的能量,或是所擁有能夠繼續下去的力量,因此若缺少、或這份力量不足的話,這件事情的發展就可能遲緩、或停擺。

2、水元素:象徵柔性與情感(聖杯牌組、女祭司、戰車、命輪、吊人、死神、月亮、審判)

水元素代表情感、溝通、交流、互動,象徵愛、親情,以及人與人之間的互動關係。水元素也有學習的意涵,包括學習與教導之意,水元素的動作比較柔和且緩慢,是一種很柔性的力量,但這種力量是非常大的,因為一滴雨水可以成就大海、絕對不能小看。

3、風元素:意味著思考與飄忽(寶劍牌組、愚者、魔術師、戀人、正義、星星、世界)

風元素代表理智、理性、思考、思緒,與內在精神相關聯,也是一種念頭或念力,可視為精神上的互動或溝通,這種精神上的互動或溝通可能是內在的,屬於自身的;也可能是外在、屬於自己與他人。

內在是指內省或自我矛盾,外在則視為精神交流或是遠距離的情感交流。風元素的速度也是快速的,可以看成是一念之間的速度,但因為只存在於思考層面,所以有先思考之後再行動的意思。

4、土元素:代表實際與物質(錢幣牌組、皇后、教宗、隱士、惡魔、世界)

土元素是一種很實際的狀況,有安全感、安定、穩定之意,甚至金錢上的滿足,是屬於比較物質表象的狀態。土元素也可視為實際的結果、成果,是一件事情進展到最終時呈現的狀態。土元素的動力幾乎是靜止的,雖然也有運作時期,卻都是因為另外三種元素而使土元素有了短暫的動力,但因為太過短暫,所以不太需要特別強求。

就元素消長來說,四種元素基本上是各自存在、互相平衡,但這種平衡狀態並非永久,總是互有消長,當這種狀況發生時,就會產生元素失衡,問題就是這樣發生的。

以下略舉兩個元素的消長變化,提供給大家去思考與推想:

火元素VS水元素:

火元素過強水元素衰弱,容易發生衝突、衝動、無法溝通的狀況。

水元素過強火元素衰弱,容易說得多、做得少,而且進度緩慢。

火元素VS風元素:

火元素過強風元素衰弱,容易沒經過仔細思考就行動。

風元素過強火元素衰弱,容易花太多時間思考,但行動力不足。

火元素VS土元素:

火元素過強土元素衰弱,容易虎頭蛇尾、雷聲大雨點小,或是三分鐘熱度,缺少維持的力量。

土元素過強火元素衰弱,容易目標太大、太多,卻無行動力去完成。

塔羅牌中的四大元素是火、水、風和土,人們相信這些元素構成了我們的身體和心靈,以及環繞在我們四周的世界。小阿爾克那的每一組牌都分別與其中的一個元素相關:

權杖:火元素

寶劍:風元素

金幣:土元素

聖杯:水元素

人像牌也與這四大元素有關。因為這些牌代表著人,所以表示問卜人的個性會與這個牌代表元素的人像牌與四大元素的關連性如下:

國王:風元素

王后:水元素

武士:火元素

侍衛:土元素

因此,“金幣國王”這張牌會與風元素、土元素的特性有關。所以,只要知道每張牌的相關元素,就可以很容易推測該牌可能隱含的特別屬性。例如,火是熱的、毀滅的、突發的、積極的;水是冷的、清澈的、流動的。所以,如果占卜中出現土元素的牌,可能表示問卜人花太多時間做白曰夢,需要更腳踏實地點;如果是出現風元素的牌,則是提醒問卜人必須在生活裡放進更多的彈性空間。塔羅牌的意義永遠都可以是非常個人化的,你得運用直覺加以解讀,才能獲得最正確的結論。

土元素 :

土元素的代表牌與其特侃

皇后:母性、多產力、人性解析力、愛、婚姻、合諧。

教皇(或祭司):教師、精神導師、穩定、智慧、傳統。

隱士:批判、分析、耐心、謹慎。

惡魔:成功、物侃方向、成就、財富。

世界:責任、學習、滿足。

占卜中如果出現太多的土元素,表示自私、缺乏精神上的遠見,老是追求感官慾望的滿足。但缺少土元素,則會造成不平狻⑾敕ú粚嶋H、做事不紮實。

風元素

風元素的代表牌與其特侃

愚者:原創力、冒險、衝動、出乎意料。

魔術師:溝通、研究、學習、智慧

戀人:雙重性、同心協力、決策力

正義:平衡、因果、掌控命運。

星星:博愛、客觀、情緒穩定、樂觀。

過多的風元素會讓自己無法掌控自己的情感。但風元素太少,則表示有溝通上的困難。

火元素

火元素的代表牌與其特侃

皇帝:領導能力、影響力、強勢、權威。

力量:驕傲、王者行為、勇氣。 

節制:自有、樂觀、合作。

高塔:能量、行動、憤怒、力量、重建。

太陽:生長、慷慨、蓬勃、快樂、目標明確。

火元素需要控制,因為過多的火元素不但危機四伏,而且具有毀滅性。火元素太多u造邪惡,包括戰爭、壓迫等;但太少則會讓人覺得無精神,造成懶散和低潮。

水元素

水元素的代表牌與其特侃

女祭司(或女教皇):直覺、精神感應力、接納能力、洞見。

戰車:關心、撫育、受孕。

死神:重生、執著、性慾、改變。

倒懸者:水、自我犧牲、信任。

月亮:敏感、有回應,不確定。

命運之輪:消長、流動、充沛。

水元素太多會淹蓋周圍所有的柀?鰨贍軙斐蛇^度情緒化,或出現非理性的行為。但水元素太少,可能表示枯竭或消極的情緒,覺得了無生趣或缺乏生命力。

四大元素  

水元素

方向 : 西方

顏色: 藍色

元素: 水中女神

天的時間: 黎明

季節: 秋天

工具: 大鍋和宗教聖杯

星座: 巨蟹, pisces 和scorpio

動物: 海豚,魚,鯨魚,蛇

安置: 海洋,河,湖,沼澤,池,溪, rainforests,等等

火元素

方向: 南方

顏色: 紅和橙色

元素: 火蜥蜴

天的時間: 中午

季節: 夏天

工具: 魔杖,蠟燭和staf

星座: 牧羊座, leo 和sagittarius

動物: 龍,蛇,蜥蜴和長生鳥

安置: 火山,地球的核心

風元素

方向: 東方

顏色: 黃和白色

元素: 小精靈或者空氣中的精靈

天的時間: 黎明

季節: 春天

工具: Athame,劍

星座: 水瓶座, gemini 和libra  

動物: 鳥

安置: 風刮的小山,山山峰,

土元素

方向: 北方

顏色: 布萊克,棕色,和綠色

元素: 國際金融家

相關文章